Bez kategorii

Wirtualny spacer po Kaplicy Miłosierdzia Bożego

23-25.02
„Czego szukacie?” – rekolekcje ewangelizacyjne dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać Jezusa – prowadzi Witek Wilk

Zapraszamy na wyjątkowe rekolekcje z wyjątkowym człowiekiem.

Koszt: 80 € za osobę za cały weekend.

Rodzina Wilków jest ciągle w drodze. W ciągu roku przemierzają 70 tys. km i głoszą słowo na 53 turach rekolekcji. „Idźcie na świat i głoście Ewangelię. (…) Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać (…). Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16,15-18) – Pan pozwala mi doświadczyć tych znaków – mówi Witek Wilk.

„To współczesny św. Paweł. Słuchanie go grozi… nawróceniem” – pisze o Witku Wilku ks. Rafał Nitek. Głosi słowo tak, że tysiące ludzi oddaje życie Jezusowi. Są też uzdrowienia z chorób. Jest żartobliwe powiedzenie, że z rzeczy, które robił Jezus, Witek Wilk jeszcze tylko po wodzie nie chodził.
– Jeszcze kilka by się znalazło – śmieje się ewangelizator. Na rekolekcjach dla ruchów i stowarzyszeń katolickich w Gliwicach powie: – Chodzenie po wodzie, przechodzenie przez ścianę i zamiana wody w wino – tego jeszcze nie widziałem. Ale nic nie dzieje się Witkiem Wilkiem! To czyni Bóg! Jestem grzesznikiem i mam świadomość swojej grzeszności i ułomności.

Jeden z najlepszych perkusistów w Polsce jest ciągle w drodze. Z całą rodziną: czwórką dzieci i żoną Sylwią. Judyta (11 lat), Dominik (9), Lenka (7) i najmłodszy Samuel (9 miesięcy) chętnie wyciągają do nas ręce. Nie chodzą do szkoły. Mama, pedagog z wykształcenia, prowadzi home schooling. Dom Wilków to czarny 7-osobowy chevrolet. – Są tylko dwa takie w Polsce. Jeden ma zespół Wilki. A drugi my, Wilki – śmieje się właściciel. Wilki przenoszą się z miejsca na miejsce. W 2012 r. wygłosili 53 tury rekolekcji w Polsce. Głosili słowo już w Irlandii, w Niemczech, na Ukrainie. – Byliśmy na Ukrainie razem w 2000 r. Witek głosi słowo z taką mocą jak św. Paweł. Jest Bogu bardzo posłuszny. Jedzie tam, dokąd Bóg go posyła – mówi ks. Rafał Nitek, palotyn. – Jechał 2000 km z małym dzieckiem na rękach. Tylko po to, żeby ludziom mówić o Jezusie! Czasem w czasie prorokowania czy modlitwy z nałożeniem rąk w imię Jezusa Chrystusa ludzi opuszczają choroby, nowotwory, ślepota, głuchota, wodogłowie znika, nałogi, uzależnienia od seksu, nikotyny, alkoholu, narkotyków. Bywa, że Witek dwie godziny przez telefon się nad kimś modli. – Taki uzdrowieniowy call center – śmieje się Wilk. – Ale to nie z mojej woli się dzieje. Jeśli Jezus obiecał, że większe cuda czynić będziemy, jeśli w prologu u św. Jana czytam, że „Bogiem było Słowo”, to albo w to wierzę, albo nie. Albo wierzę, że słowo ma taką moc, że Duch Święty działa, albo wiara to farsa. Nie jestem świrem ani borokiem, któremu w życiu zawodowym się nie udało i który teraz jeździ i ewangelizuje – przekonuje Witek Wilk. – Ale moim darem nie jest czynienie cudów! Mam głosić słowo!

Ewangelizator jest jak Boży wulkan. Kiedy głosi, gestykuluje, biega po scenie, czasem sala zrywa boki ze śmiechu. Ale zaraz potem rzuca wersetem z Pisma Świętego. Zapada cisza. I pyta: „Czy twoje życie wprawia w podziw niewierzących?”. Witek swoją gorliwością porywa ludzi do Boga – mówi ks. Rafał Nitek. Palotyn z Krakowa poznał Wilka w Ożarowie. – Pamiętam, jak wszedł na salę o kulach, a wyszedł, trzymając je na ramionach. – Miałem zwichniętą nogę, nie umiałem chodzić. Po modlitwie z wylaniem Ducha Świętego kule odrzuciłem – przypomina sobie Wilk.
Kiedy ktoś prosi, by modlić się nad chorym, Witek najpierw głosi Słowo. Bo chore ciało to wynik choroby ducha. Więc wszystko zacząć się musi od oczyszczenia i przebaczenia.

Byliśmy raz u kobiety. Wierząca, mama, babcia. Wszystko cacy. Ale nie była szczęśliwa, do Kościoła chodziła, ale jej to nie przemieniało. Pytam, czy jest ktoś, komu nie przebaczyła. Okazało się, że jej matka. „Ale ja jej w sercu wybaczyłam” – przekonywała. Musisz powiedzieć świadomie: „W imię Jezusa Chrystusa, mamo, wybaczam ci to i tamto”. I ona to zrobiła. Jej życie zaczęło się zmieniać. „Bogiem jest Słowo”. Ono ma moc. Więc jak przeklinasz kogoś, to uważaj. Od przekleństw też trzeba się w życiu odciąć. W imię Jezusa Chrystusa – odpowiada Witek. – Tylko zawsze trzeba poprosić o wlanie łaski. I błogosławić sobie i innym! – dodaje Sylwia – Najwięcej wyzwoleń i uzdrowień też fizycznych widzimy przy modlitwie „Ojcze nasz”. „I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” – tylko jak nie odpuścisz, to tak, jakbyś Boga prosił, żeby i tobie nie przebaczył. Wybacz, wyzwól się z więzów przeszłości i zacznij żyć słowem. Uwierz w słowo – wtedy Bóg zadziała w Twoim życiu – tłumaczy Witek. Na zakończenie rekolekcji w Gliwicach modlitwa z proroctwem. Duch Święty i tu działa. Są uzdrowienia z alergii, ciężkiej wady wzroku, uzależnienia od seksu. Na scenę po modlitwie wychodzi młody mężczyzna. Trzyma okulary w ręce: już ich nie potrzebuję! Widzę dobrze. Bóg wyleczył moją ślepotę. Także na duchu i w sercu!

Witek Wilk mówi: „Bracie i siostro, błagam cię o jedno: czytaj słowo! Czytasz 10 minut? Czytaj 20. Czytasz godzinę? Czytaj dwie! Pozwól Bogu się kochać!”.

23-25.03
Pomagam sobie, pomagam innym – szkolenie doradców życia rodzinnego – I spotkanie – Inauguracja

W 2018 roku rusza III edycja KURSU PORADNICTWA RODZINNEGO w Niemczech mającego na celu przygotowania doradców życia rodzinnego do specjalistycznego polonijnego duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Zapraszamy także osoby, które już prowadzą kursy dla narzeczonych i chciałyby sobie uaktualnić nabytą wcześniej wiedzę.

Cele jakie sobie wszyscy stawiamy to:
1. Nieść pomoc małżeństwom i rodzinom w budowaniu trwałych wspólnot życia i miłości oraz rozwiązywaniu problemów zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.
2. Wykształcić i uformować nauczycieli odpowiedzialnego rodzicielstwa i doradców życia rodzinnego, którzy będą przekazywać uzyskaną wiedzę i kompetencje służąc rodakom w poradniach rodzinnych w naszych ośrodkach duszpasterskich, podobnie jak to się odbywa w Polsce.

Podjęty program nosi nazwę: „Pomagam sobie – pomagam innym”, został przetestowany z powodzeniem w latach 2007-2015 w Niemczech i w Anglii (w Londynie), w Szkocji oraz we Francji, a od roku 2017 prowadzony jest w Hiszpanii. Jest przystosowany do naszych emigracyjnych warunków i firmowany przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wypełnia zadanie, do jakiego zachęca nas Kościół, szczególnie przez nauczanie Papieży ostatniego czasu, w tym św. Jana Pawła II, by Kościół towarzyszył rodzinie w jej trudnościach i problemach.

Autorem kursu jest legenda poradnictwa rodzinnego, profesjonalista i znawca zagadnienia ks. dr Władysław Szewczyk. Prowadzeniem kursu zajmuje się zespół wykładowców związanych z UKSW w Warszawie, któremu przewodniczy ks. dr Józef Młyński, teoretyk i praktyk z doświadczeniem 12-letniej pracy w Poradni Specjalistycznej ARKA i Telefonie Zaufania w Tarnowie. Koordynatorem europejskim z ramienia Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej jest przewodnicząca komisji rodziny dr Grażyna Koszałka z PMK w Niemczech. Koordynatorką szkolenia na terenie Niemiec jest Sabina Suchecki.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób po maturze, absolwentów studiów wyższych, a szczególnie do małżeństw cieszących się uznaniem, autorytetem moralnym i osobistym wśród emigrantów. Trwa dwa lata po 4 weekendy w roku, zaś absolwenci otrzymują dwujęzyczne świadectwo ukończenia Kursu Poradnictwa Rodzinnego wystawione przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dwujęzyczny dyplom nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny wystawiony przez Instytut NPR wg metody Prof. J. Rötzera.

W ramach kursu otrzymają oni wiedzę i praktyczne przygotowanie do pomocy młodym małżeństwom i rodzinom w poradniach rodzinnych oraz przygotowanie do prowadzenia kursów przedmałżeńskich, również w zakresie naturalnych metod planowania rodziny w poradniach naturalnego planowania rodziny. Absolwenci są objęci kszatałceniem permanentnym pod opieką zespołu naukowców i praktyków duszpasterstwa rodzin na corocznych zjazdach polonijnego duszpasterstwa rodzin  w każdym kraju zamieszkania oraz otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia „Pomagam sobie – Pomagam innym” wystawione przez Rektora Polskiej Misji Katolickiej.

Informacje i zgłoszenia: Sabina Suchecki kurspmk@gmail.com

01-02.04
Plan nabożeństw w czasie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

08.04 – Niedziela Miłosierdzia Bożego – odpust w kaplicy w Concordii

13-15.04
Szkolenie doradców życia rodzinnego – II spotkanie

04-06.05
IV Zjazd Środowisk Patriotycznych Europy Zachodniej

07.05
Dzień kapłański w Concordii

10.05
Festyn Christi Himmelfahrt

10-13.05
Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego z Jadwigą Choroszy

18-20.05
Szkolenie dla ministrantek PMK w Niemczech

26-27.05 – zapisy na ten termin bez ograniczeń
09-10.06 – zapisy maksymalnie 30 osób
Szkolenie i dzień skupienia dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św.

31.05
Procesja Bożego Ciała w Concordii

02.06
Finał Konkusru Biblijnego

15-17.06
Szkolenie doradców życia rodzinnego – III spotkanie

15-17.06
„Biblijni giganci męskości” – rekolekcje TYLKO dla mężczyzn z Mieczysławem Guzewiczem

23.06
XVI Polonijne Spotkanie Młodych

14-21.07 – I turnus
21-28.07 – II turnus
28.07-04.08 – III turnus
04-11.08 – IV turnus
11-18.08 – V turnus
Kolonie dla dzieci i młodzieży

Kolonie w Concordii

Facebook