Wirtualny spacer po Kaplicy Miłosierdzia Bożego

23-25.03
Pomagam sobie, pomagam innym – szkolenie doradców życia rodzinnego – I spotkanie – Inauguracja

W 2018 roku rusza III edycja KURSU PORADNICTWA RODZINNEGO w Niemczech mającego na celu przygotowania doradców życia rodzinnego do specjalistycznego polonijnego duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Zapraszamy także osoby, które już prowadzą kursy dla narzeczonych i chciałyby sobie uaktualnić nabytą wcześniej wiedzę.

Cele jakie sobie wszyscy stawiamy to:
1. Nieść pomoc małżeństwom i rodzinom w budowaniu trwałych wspólnot życia i miłości oraz rozwiązywaniu problemów zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.
2. Wykształcić i uformować nauczycieli odpowiedzialnego rodzicielstwa i doradców życia rodzinnego, którzy będą przekazywać uzyskaną wiedzę i kompetencje służąc rodakom w poradniach rodzinnych w naszych ośrodkach duszpasterskich, podobnie jak to się odbywa w Polsce.

Podjęty program nosi nazwę: „Pomagam sobie – pomagam innym”, został przetestowany z powodzeniem w latach 2007-2015 w Niemczech i w Anglii (w Londynie), w Szkocji oraz we Francji, a od roku 2017 prowadzony jest w Hiszpanii. Jest przystosowany do naszych emigracyjnych warunków i firmowany przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wypełnia zadanie, do jakiego zachęca nas Kościół, szczególnie przez nauczanie Papieży ostatniego czasu, w tym św. Jana Pawła II, by Kościół towarzyszył rodzinie w jej trudnościach i problemach.

Autorem kursu jest legenda poradnictwa rodzinnego, profesjonalista i znawca zagadnienia ks. dr Władysław Szewczyk. Prowadzeniem kursu zajmuje się zespół wykładowców związanych z UKSW w Warszawie, któremu przewodniczy ks. dr Józef Młyński, teoretyk i praktyk z doświadczeniem 12-letniej pracy w Poradni Specjalistycznej ARKA i Telefonie Zaufania w Tarnowie. Koordynatorem europejskim z ramienia Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej jest przewodnicząca komisji rodziny dr Grażyna Koszałka z PMK w Niemczech. Koordynatorką szkolenia na terenie Niemiec jest Sabina Suchecki.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób po maturze, absolwentów studiów wyższych, a szczególnie do małżeństw cieszących się uznaniem, autorytetem moralnym i osobistym wśród emigrantów. Trwa dwa lata po 4 weekendy w roku, zaś absolwenci otrzymują dwujęzyczne świadectwo ukończenia Kursu Poradnictwa Rodzinnego wystawione przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dwujęzyczny dyplom nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny wystawiony przez Instytut NPR wg metody Prof. J. Rötzera.

W ramach kursu otrzymają oni wiedzę i praktyczne przygotowanie do pomocy młodym małżeństwom i rodzinom w poradniach rodzinnych oraz przygotowanie do prowadzenia kursów przedmałżeńskich, również w zakresie naturalnych metod planowania rodziny w poradniach naturalnego planowania rodziny. Absolwenci są objęci kszatałceniem permanentnym pod opieką zespołu naukowców i praktyków duszpasterstwa rodzin na corocznych zjazdach polonijnego duszpasterstwa rodzin  w każdym kraju zamieszkania oraz otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia „Pomagam sobie – Pomagam innym” wystawione przez Rektora Polskiej Misji Katolickiej.

Informacje i zgłoszenia: Sabina Suchecki kurspmk@gmail.com

01-02.04
Plan nabożeństw w czasie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

08.04 – Niedziela Miłosierdzia Bożego – odpust w kaplicy w Concordii

13-15.04
Szkolenie doradców życia rodzinnego – II spotkanie

04-06.05
IV Zjazd Środowisk Patriotycznych Europy Zachodniej

07.05
Dzień kapłański w Concordii

10.05
Festyn Christi Himmelfahrt

10-13.05
Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego z Jadwigą Choroszy

18-20.05
Szkolenie dla ministrantek PMK w Niemczech

26-27.05 – zapisy na ten termin bez ograniczeń
09-10.06 – zapisy maksymalnie 30 osób
Szkolenie i dzień skupienia dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św.

31.05
Procesja Bożego Ciała w Concordii

02.06
Finał Konkusru Biblijnego

15-17.06
Szkolenie doradców życia rodzinnego – III spotkanie

15-17.06
„Biblijni giganci męskości” – rekolekcje TYLKO dla mężczyzn z Mieczysławem Guzewiczem

23.06
XVI Polonijne Spotkanie Młodych

14-21.07 – I turnus
21-28.07 – II turnus
28.07-04.08 – III turnus
04-11.08 – IV turnus
11-18.08 – V turnus
Kolonie dla dzieci i młodzieży

Kolonie w Concordii

Facebook